Vlastní vyhledávání
 

 
 

Dotace

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Nízkouhlíkové technologie II - Akumulace
Název projektu: Pořízení akumulátoru a fotovoltaické elektrárny pro fyzické osoby podnikající, pana Martina Bělského

Jméno žadatele: Martin Bělský
Termín Realizace: 5.2. 2019 - 29.5. 2019
Způsobilé výdaje: 4 139 982,06,-Kč
Dotace: 3 311 985,64,-Kč

Popis projektu: Cílem projektu je prostřednictvím pořízení bateriového systému a fotovoltaické elektrárny snížit provozní náklady spojené s nákupem elektrické energie, zvýšit energetickou soběstačnost a bezpečnost v případě výpadku dodávky energie ze sítě, snížit uhlíkovou stopu firmy Martina Bělského.
 
Prohlášení o Cookies